Czech    English
15. ročník konference RANK 2019 s mezinárodní účastí se uskutečnil 6. a 7. února 2019 v prostorách hotelu Zlatá Štika v Pardubicích.